Upcoming Events

 

ŚRODA POPIELCOWA

Masz wciąż szansę

Nie jest łatwo czynić dobro i jednocześnie nie oczekiwać za to żadnej nagrody. Lubimy być chwaleni i nagradzani. Ale co się stanie, gdy zabraknie pochwał i nagród? Przestaniemy czynić dobro? Jezus umarł za nasze grzechy bezinteresownie, posłany przez swojego Ojca, aby nauczyć nas, czym jest prawdziwa miłość. Każdy, kto kiedykolwiek kochał drugą osobę, wie, jaką radością jest dawanie jej siebie. Wielki Post to doskonała okazja do zweryfikowania własnej postawy. Pomyśl: Czy jesteś jeszcze w stanie kogoś bezinteresownie kochać? Jeśli tak, to idziesz dobrą drogą. Jeśli nie – masz zawsze szansę to naprawić.

Jezu, składam w Twoje ręce moje życie. Mam wolę czynienia dobra, ale bywa niestety tak, że mój egoizm i pycha odciągają mnie od tego. Panie, uwolnij mnie od wszystkiego, co nie pozwala mi zapomnieć o sobie, aby dawać się innym.


Ash Wednesday February 18, 2015

Blessed ashes will be distributed during Masses at: 7:00am in Polish, 9:00am in English, 11:30am in English, 5:30pm Ashes Only & 7:00pm in Polish. All Masses will be held in the upper Church.

Środa Popielcowa 18-go lutego, 2015

Posypywanie Popiołem odbywać się będzie podczas Mszy Św. o godz: 7-ej rano po polsku, 9-ej rano po angielsku, 11:30 rano po angielsku, 5:30- nabozeństwo pokutne i o 7-ej wieczorem po polsku. Wszystkie Msze Św. będą odprawiane w górny Kościele


Join us for the Lenten Lamentations in English in the upper Church for five Sundays of Lent With Deacon Michael Rubitz  February 22nd, March 1st, 8th, 15th  & 22nd at  2-3:00pm. The hour long devotion consists of Exposition of the Blessed Sacrament, Sung Prayer/Lamemtations, Hymns, Silent Adoration, and a talk on the Blessed Mother of Benediction. Come pray with us and spend one hour in the presence of the Lord in the Blessed Sacrament as we meditate on the Passion, Suffering and Death of our Lord through the eyes of his Blessed Mother Mary.


The Archdiocese of Hartford is happy to provide weekly Lenten Confessions again this year, as a way for Catholics to prepare for Easter. Beginning Monday, February 23rd every Catholic Church in the Archdiocese of Hartford will be open from 6 to 7 p.m. on Mondays during Lent. The confessions are designed to make it simple for you to drive to any church in the Archdiocese of Hartford on your way home from work, or on your way from running errands. It’s also a way to welcome those who have not received the Sacrament in a while back to the Church to experience God’s forgiveness.


June 2015 Bazaar News

Plans have started for the next Bazaar! This is the major fundraiser for our school and helps us provide the future leaders of the church with outstanding academic and spiritual foundations for the rest of their lives. We need all of our “veterans” back this year and welcome everyone to join our fun, productive (and not too long!) meetings.

If you would like to come to the next meeting call Paul for the date and time. If you want to help but can’t make the meetings? No problem, just give Paul Korzynski a call at 860-670-3536 or send him a note at pkorzynski@att.net